Groen dak

Groen dak
Een groendak is een plat of licht hellend dak waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Groenaanplanting op daken wordt van oudsher vooral in Scandinavische landen toegepast als dakbedekking, en in de laatste decennia onder de modernere vorm groendak ook in een aantal West-Europese landen zoals Duitsland en Zwitserland. In Vlaanderen zijn groendaken nog eerder zeldzaam. Toch groeit er de laatste jaren ook in Vlaanderen meer en meer belangstelling voor het aanleggen van een groendak.

Een groendak heeft onmiskenbaar een aantal uitgesproken voordelen. Zo is er de logische reductie van regenwaterafvoer, de verlengde levensduur van de onderliggende dakbedekking, en het extra isolerende karakter van het groendak. Afhankelijk van de gekozen beplanting kan een onderscheid gemaakt worden tussen eenvoudige, intensieve en extensieve groendaken:

Eenvoudig groendak of grasdak

Eenvoudige groendaken zijn te vergelijken met kruidenrijke graslanden. De aanleg en onderhoud ervan is vrij beperkt.

Intensief groendak of tuindak

Een intensief groendak is het dakequivalent van wat een gewone tuin op de grond is. De begroeiing bestaat voor een groot deel uit grassen met daarnaast ook kruiden, struiken en zelfs volwassen bomen. Naast begroeiing kunnen er eveneens paden, terrassen of zelfs een vijver aanwezig zijn. Zowel qua uitzicht, gebruik als onderhoud is een intensief groendak vergelijkbaar met een gewone tuin. Een dergelijk dak weegt al gauw 300 tot zelfs meer dan 1500 kg per vierkante meter, en vereist wel een aangepaste draagconstructie.

Extensief groendak

Een extensief groendak is meer te vergelijken met begroeiingen van rotsen. Naargelang het type begroeiing spreekt men van een mosdak, sedumdak of kruidendak. Dit type groendak vraagt geen of weinig onderhoud omdat de begroeiing die er op groeit beperkt is tot mossen, vetplanten en kruiden. Ook het gewicht van dit dak is veel lager dan dat van een intensief groendak, gemiddeld tussen 20 en 200 kg per vierkante meter. Hierdoor vergt een extensief groendak meestal geen aangepaste dakconstructie, en kan eveneens toegepast worden op een reeds bestaand dak. Vanwege het gewicht, toepasbaarheid en beperkt onderhoud is dit het meest voorkomende groendak.

Leave a reply